Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění bytového domu 

   Author: Čečrlová Klára; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem mé bakalářské práce je vytápění bytového domu. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí - projektové části a textové části. Cílem projektové části je návrh optimálního řešení otopného systému pro zadaný bytový dům. ...