Now showing items 1-20 of 29

  • Návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem 

   Author: Zdeněk Prokopec; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Diplomová práce obsahuje návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem pro účel krytí a snížení energetické náročnosti celého objektu. ...
  • Návrh nového vytápění RD Zbraslav 

   Author: Jan Kalenský; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se v první části zabývá možnostmi vytápění RD. Počínaje u historie vytápění domů, přes rozebrání tepelných zdrojů až po materiály určené k rozvodu tepla po domě. V druhé části se práce zaměřuje na seznámení ...
  • Návrh vytápění budovy školy 

   Author: Karel Šavrda; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Lahoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy budovy školy. Pro daný objekt je vypracována projektová dokumentace navrženého systému vytápění. Součástí práce je také návrh možných variant vytápění a přípravy ...
  • Návrh vytápění hotelu 

   Author: Anastasiia Startceva; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou časti. Předmětem první časti je kompletní návrh teplovodního vytápění v objektu hotelu. Ve výkresové časti je zohledněna optimálnější varianta rozmístění rozvodů potrubí pro daný ...
  • Návrh vytápění novostavby rodinné vily 

   Author: Martin Kejmar; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Cílem práce je na základě vhodné volby obálky budovy a otvorových výplní a na tom založeném výpočtu tepelných ztrát podle ČSN EN 12831-1 návrh teplovodní otopné soustavy pro novostavbu rodinné vily. Na základě rešerše byla ...
  • Posouzení chování hydraulické centrály 

   Author: Petr Kukal; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá problematikou propojení spotřebitelských okruhů a okruhů zdroje tepla v oblasti vytápění. Byla navržena a vymodelována hydraulická centrála, na kterou je napojen plynový kotel, ohřívač teplé vody, ...
  • Projekt vytápění v bytovém objektu 

   Author: Tomáš Hajlich; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce řeší vytápění pětipodlažního obytného domu. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty vytápění a následně tyto varianty porovnat z hlediska účinnosti a finanční náročnosti. Dále je zpracována projektová ...
  • Případová analýza použitelnosti vodních sálavých panelů pro chlazení průmyslové haly 

   Author: Konstantin Korolev; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Úkolem této práce je zpracovat projekt na vytápění průmyslové haly s administrativním přístavkem pomocí sálavých panelů a otopných těles a posoudit, zda by bylo možné použít sálavé panely i pro chlazení průmyslové haly v ...
  • Rekonstrukce souboru budov 

   Author: Petr Stanošek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V této diplomové práci posuzuji vhodnost rozsahu tepelně technických opatření na souboru budov a porovnávám s možností využití CZT. Zohledňuji také finanční náročnost jednotlivých opatření pro úsporu energií.
  • Rekonstrukce souboru budov 

   Author: Petr Stanošek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   V této diplomové práci posuzuji vhodnost rozsahu tepelně technických opatření na souboru budov a porovnávám s možností využití CZT. Zohledňuji také finanční náročnost jednotlivých opatření pro úsporu energií.
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Ladislav Hemer; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Předmětem této bakalářské práce je studie vytápění rodinného domu. Dům stojí na Táborsku. Jedná se o historický objekt statku, proto nebylo uvažováno zateplení. Řešeny byly stavební výplně otvorů. Úkolem práce je navržení ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Matěj Koudela; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se soustředí na vypracování projektové dokumentace ve formě prováděcí dokumentace stavby pro vytápění, vnitřního vodovodu, kanalizace, domovního plynovodu a vsakovacího zařízení rodinného domu. U vytápění ...
  • Udržitelnost v bytové výstavbě 

   Author: Aneta Vítková; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Kubová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá udržitelností v bytové výstavbě. Zaměřuje se na problematiku udržitelného vytápění, ohřevu teplé vody a hospodaření s pitnou vodou. Práce je rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou. ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Author: Jana Pabousková; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem mé bakalářské práce je vytápění a větrání bytového domu. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí - praktické a textové. Cílem praktické části je návrh optimálního řešení otopného systému a návrh koncepce větrání ...
  • Vytápění a větrání domova pro seniory 

   Author: Eva Jakšová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tématem mé bakalářské práce je vytápění a větrání domova pro seniory. Cílem práce je navrhnout optimální řešení otopné soustavy založené na nejvhodnějším výběru zdroje tepla a zpracování koncepčního návrhu větrání daného ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Jitka Růžičková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V bakalářské práci navrhuji vytápění a větrání pro zadaný rodinný dům v Královehradeckém kraji. Pro sekce vytápění a větrání jsou vybrané varianty, které jsou nakonec porovnány mezi sebou. Ze zhodnocených možností zvolím ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Martin Šťástka; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá variantním návrhem vytápění a větrání rodinného domu v Praze, jehož součástí je i vnitřní bazén. V teoretické části analyzuji varianty zdroje tepla. Varianta 1 je plynový kotel. Varianta 2 ...
  • Vytápění budovy mateřské školy 

   Author: Jan Novák; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tématem této diplomové práce je návrh systému vytápění pro budovu mateřské školy. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám obecnými kritérii návrhu mateřských škol, zejména s ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Dominik Beneš; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění bytového domu. Práce je rozdělena na textovou, výpočtovou a projektovou část. V textové části jsou popsány jednotlivé druhy vytápění používané v dnešní době. Dále je provedeno ...
  • Vytápění bytového domu s využiztím energie z obnovitelných zdrojů 

   Author: Alina Markova; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Představená bakalářská práce se zabývá vytápěním bytového domu. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí — projektové části a rozšiřující části. Cílem projektové části je návrh optimálního řešení vytápění zadaného bytového ...