Now showing items 1-1 of 1

  • Žáruvzdorné oceli pro energetický průmysl 

   Author: Šumský Ladislav; Supervisor: Hájková Pavlína; Opponent: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou žáruvzdorných ocelí, které jsou používány v energetickém průmyslu při teplotách 800 až 1100 °C. Jedná se o feritické, austenitické, duplexní (austeniticko-feritické) oceli a žáruvzdorné ...