Now showing items 1-1 of 1

  • Simulační studie využití manipulační techniky v průmyslovém podniku 

   Author: Zdeněk Kadlec; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Číha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou historického vývoje a současného stavu ve vnitropodnikové logistice. Zabývá se vývojem a možnostmi současných simulačních softwarů pro zefektivnění nákladů, které vznikají ve ...