Now showing items 1-1 of 1

    • Ověření funkce modemu PLC na sdělovacích vedeních 

      Author: Karlovský Ladislav; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
      Tato diplomová práce je věnována standardům pro úzkopásmovou PLC komunikaci. Teoretická část se zabývá nejprve úvodem do problematiky a stručným popisem širokopásmových PLC technologií. V druhé části jsou popsány dostupné ...