• 4.6.20 

      Autor: Holubová Zuzana; Vedoucí práce: Hačkajlová Ludmila
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
      Disertační práce se zabývá problematikou auditu Facility managementu. Práce navrhuje model Facility Management Auditu, který by měl vyřešit na trhu FM postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity fungování Facility managementu ...