• Studie využití informačního modelu pro facility management FSv ČVUT v Praze 

      Autor: Kosina Matouš; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Macek Daniel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
      Tématem práce je využití informačního modelu ve Facility managementu. V první části práce je popsána problematika Facility managementu, oblasti, kterými se zabývá a nástroje, které jsou ve Facility managementu využívány. ...