• Facility management administrativní budovy 

      Autor: Tichá Michaela; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tománková Jaroslava
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
      Diplomová práce řeší problematiku zajišťování podpůrných procesů. Základem je popsání pojmu facility managament a osoby facility manažera. Dále se zabývá moderními tématy, jako je udržitelný rozvoj budov, certifikace a ...