• Implemetace AFM v rámci skladového areálu 

      Autor: Kovařík František; Vedoucí práce: Macek Daniel; Oponent práce: Měšťanová Dana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
      Diplomová práce se zabývá implementací softwaru Alstanet Facility Management v rámci skladového areálu. První část obsahuje představení pojmu Facility Management, jeho historii, úlohu a povinnosti a také přístupy využívané ...