Now showing items 1-1 of 1

  • Zvýšení kapacity dráhového systému na LKPR pomocí paralelní dráhy 06R/24L 

   Author: Šárka Hájková; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Předmětem diplomové práce je popis kapacity letiště se zaměřením na kapacitu dráhového systému s faktory, které ji ovlivňují, a představení budoucí paralelní dráhy 06R/24L na LKPR, ať už z technického či kapacitního hlediska. ...