• Dopravní externality a městské mýto 

      Autor: Merta Petr; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Černý Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
      Diplomová práce charakterizuje různorodost v řešení problémů způsobených silniční dopravou ve městech po celém světě. Analyzuje úspěšnost jednotlivých řešení a zabývá se možností zavedení těchto systémů ve městech České ...