• Zevní radioterapie karcinomu prostaty z pohledu radiologického asistenta 

      Autor: Rejchrt Aleš; Vedoucí práce: Dušková Radka; Oponent práce: Kejmarová Radka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Bakalářská práce se zabývá zevní radioterapií karcinomu prostaty zpohledu radiologického asistenta. Vsoučasné době existuje řada ozařovacíchtechnik karcinomu prostaty ajednotlivá pracoviště při ozařování využívají rozdílné ...