• Komplexní zateplení obálky panelového domu 

      Autor: Petřík Jakub; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Náplní této bakalářské práce je řešení zateplení obvodového pláštěbbytového domu v Chomutově. Zateplení bude provedeno kompletně na celé budově, včetně spodní stavby, soklu a stropu mezi 1PP a 1NP. Součástí je také výměna ...