• Výpočet rozmístění popisků kolem 3D objektů 

      Autor: Pavlovec Václav; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Bittner Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatického umístění popisků k objektu, konkrétně popisky externími (angl. External Labeling). Dále se tato práce věnuje optimalizaci rozmístění těchto popisků pro případy, ...