Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace statistických metod a machine learningu na produkty srážek tězkých jader 

   Author: Kateřina Hladká; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Kramárik Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Jedním z klíčových problémů v analýze dat rozpadů mezonů D z experimentu STAR je separace párů pionů ~ a kaonů K pocházejících z tohoto rozpadu od kombinatorického pozadí. K této separaci se využívá pokročilých metod ...