Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby zajištění dýchacích cest z pohledu zdravotnického záchranáře 

   Author: Iva Kosová; Supervisor: Lidická Lucie; Opponent: Fládrová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá zajištěním dýchacích cest z pohledu zdravotnického záchranáře, zaměřující se na přednemocniční neodkladnou péči. V teoretické části je blíže popsaná anatomie horních a dolních dýchacích cest, ...