Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro automatické měření volt-ampérových charakteristik 

   Author: Gurov Alexandr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Leuchter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu měření voltampérových charakteristik fotovoltaického článku pomocí automatického zařízení. Analogové signály ze silové části jsou převedeny do digitální podoby a následně ...