Now showing items 1-1 of 1

    • Překryv buněk v mobilní síti 

      Author: Mihalov Michal; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
      Cílem této práce je analýza lokalizačních a provozních záznamů ze sítě mobilního operátora. Z provedené analýzy je poté navrhnut mechanismus na zjišťování překryvu mobilních buněk s následnou realizací v simulačním prostředí. ...