Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace legislativních a technických předpisů při návrhu protézy horní končetiny 

   Author: Kaštánková Jana; Supervisor: Rubeš Pavel; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Každý zdravotnický prostředek (s výjimkou individuálně zhotovených nebo určených pro klinickou zkoušku), který je dostupný na trhu Evropské unie, musí nést označení CE. Výrobce má povinnost vydat prohlášení o shodě s platnou ...