• Metodika ověřování vlastností kooperativních systémů v reálném prostředí 

      Autor: Matějka Pavel; Vedoucí práce: Wahl Harald; Oponent práce: Volný Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
      Tato diplomová práce se zabývá kooperativními systémy a metodologií, jak otestovat jejich funkčnost a parametry. Práce se zabývá jednotlivými částmi, přenosovými technologiemi a aplikacemi kooperativních systémů. Dále v ...