• Hodnocení technologií v kardiologii 

      Autor: Hasenöhrlová Pavla; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Zemánek David
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Diplomová práce měla dva základní cíle: (1) zmapovat publikované HTA studie týkající sezdravotnických prostředků vintervenční kardiologii a (2) provést zhodnocení C-ramen voblasti kardiologie. V první části byly vyhledány ...