• Simulace pohybu těles v planetárním systému 

      Autor: Krutil Filip; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-19)
      Tato práce je zaměřená na optimalizaci kódu, který představuje simulaci pohybu těles, které mezi sebou gravitačne interagují, konkrétně byla k simulaci použita data představující sluneční soustavu. Neoptimalizovaný algoritmus ...