Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování dat naměřených elektromagnetickým spektrálním analyzátorem IZ225 

   Author: Kůrka Vojtěch; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Linhart František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce vznikla na základě požadavku rozšířit program vytvořený při mé bakalářské práci, jenž zobrazoval data z digitálního příjímače IZ225 vyvíjeného ve firmě Intriple a.s.. Program je napsán v C++ a vyvíjen v Embarcadero ...