• Zpracování dat naměřených elektromagnetickým spektrálním analyzátorem IZ225 

      Autor: Kůrka Vojtěch; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Linhart František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
      Tato práce vznikla na základě požadavku rozšířit program vytvořený při mé bakalářské práci, jenž zobrazoval data z digitálního příjímače IZ225 vyvíjeného ve firmě Intriple a.s.. Program je napsán v C++ a vyvíjen v Embarcadero ...