Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technologický projekt - Polyfunkční dům "Bassova" 

   Author: Podhrázký David; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce je zpracována jako stavebně technologický projekt bytového domu Polyfunkční dům "Bassova" s necelými sty byty. Cílem práce je vyřešení stavby z hledisek časových a materiálových požadavků na základě ...