Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku 

   Author: Havrdová Tereza; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem této bakalářské práce jsou dvě základní části. V první části je na projektu bytového domu zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. Na této části bakalářské práce je provedena i revize stavebního objektu. ...