Now showing items 1-1 of 1

  • Bytový dům Petřkovice 

   Author: Táborský Matěj; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem zadané diplomové práce bylo zpracovat vybrané části projektové dokumentace pro bytový dům spolu s technickou zprávou, návrhem předběžných dimenzí nosných konstrukcí, trasy TZB (vodovod a kanalizace) a tepelně technickým ...