Now showing items 1-1 of 1

  • Variantní návrh úprav Bucharovy ulice v Praze (Nárožní - Petržílkova) 

   Author: Merva Milan; Supervisor: Havlíček Tomáš; Opponent: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tématem bakalářské práce je návrh úprav Bucharovy ulice v úseku Nárožní-Petržílkova ve variantách pomocí vodorovného dopravního značení a stavebních úprav. Řešený úsek komunikace nekoresponduje s aktuálními normami a ...