Now showing items 1-1 of 1

  • Studium vlivu bublin na pevnost polymerů 

   Author: Hrant Avagjan; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diplomová práce se zabývá problematikou bublin v polymerních materiálech. V práci je zdůrazněn vývoj plastů a jejich aplikace. Dále je v práci kladen důraz na vysvětlení problematiky mechanických vlastností polymerů a ...