Now showing items 1-3 of 3

  • Bytový dům Bubeneč 

   Author: Ivo Pešek; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Dydovič Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh bytového domu v Bubenči. Na základě nově vypracované architektonicky-urbanistické studie oblasti Praha-Bubeneč, sousedící s Císařským ostrovem, byla navržena budova o šesti nadzemních a ...
  • Klášter Stromovka 

   Author: Tomáš Žiško; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrhovaný objekt dominikánského kláštora sa nachádza v západnej časti mest-ského parku Královská obora Stromovka, pri vstupe z ulice Gotthardská, na dnešnom mieste budovy správy parku a skladu správy parku. Kláštor kombinuje ...
  • Polyfunkční dům Bubeneč 

   Author: Zuzana Zwaschková; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tématem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu umístěného na pozemku na Bubenečském nábřeží, v blízkosti areálu Staré čistírny odpadních vod na Praze 6. Diplomní projekt navazuje na projekt předdiplomní, v rámci ...