Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika aneurysmatu mozkových tepen v radiologii pomocí CT a MRI, porovnání obou metod 

   Author: Mišovicová Markéta; Supervisor: Klika Daniel; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou aneurysmat mozkových tepen pomocí CT a MRI. Obě tyto metody jsou porovnávány. Pro porovnání byla stanovena 3 kritéria: pokud lze tyto dvě metody využít k diagnostice AN mozkových ...