Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika veřejných zakázek ve zdravotnictví 

   Author: Procházka Jaroslav; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Příhodová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   Téma této diplomové práce se zaměřuje na systém veřejných zakázek, který slouží pro efektivní nákup a výběr dodavatelů a jejich zboží. Rozbor zákonů, popis struktury a postupu zadávání veřejných zakázek jsou součástí ...