• Softwarové řešení pro správu GPS jednotek 

      Autor: Neubauer Tomáš; Vedoucí práce: Dvořák Pavel; Oponent práce: Valenta Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
      Tato práce obsahuje popis kompletního procesu softwarového vývoje aplikace pro administraci GPS jednotek, včetně HTML 5 frontend knihovny sdílené mezi různými projekty. Serverová část aplikace je napsaná na platformě .NET, ...