• Nástroj pro oceňování hliníkových plášťů budov a hliníkových vnitřních výplní otvorů 

      Autor: Hanák Martin; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Bezděk Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-13)
      Diplomová práce je zaměřena na zpracování nástroje pro oceňování hliníkových konstrukcí. Softwarový nástroj v sobě zahrnuje cenové ukazatele, které jsou v této práci vypočteny. V první části práce jsou popsány všechny ...