Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh šikmého pásového dopravníku 

   Author: Vít Kahoun; Supervisor: Štoček Ondřej; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šikmého pásového dopravníku pro přepravu kopaného štěrku dle zadaných parametrů. Je zde proveden jeho funkční výpočet dle normy ČSN 26 3102 spolu s ČSN ISO 5048. Bakalářská ...
  • Návrh třídiče pro předběžné čištění štěrku na železniční strojní čištičce 

   Author: Michal Divok; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá návrhem třídiče pro předběžné štěrku čištění štěrku umístěného na železniční strojní čističce. Obsahem teoretické části je rešerše třídění a třídičů. Dále je vybráno nejvhodnější konstrukční řešení třídiče ...