Now showing items 1-1 of 1

  • Dopravní obsluha a služby osobní železniční dopravy na trati Štětí - Ústí n. L. 

   Author: Zeman Jan; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Zvěřina Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a analýzou služeb a zařízení pro cestující na trati Štětí – Ústí nad Labem. Na základě vyhodnocení současného stavu jsou v práci navržena možná provozní, stavební a organizační opatření.