Now showing items 1-1 of 1

  • Zvýšení efektivity výrobních procesů 

   Author: Čada Jan; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce pojednává o problematice zvyšování efektivity výrobního procesu. Teoretická část je věnována procesnímu řízení, štíhlé výrobě a nástrojům k řízení efektivity výrobního procesu. V praktické části je nejprve ...