Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh otěruodolných povlaků pro využití v průmyslových aplikacích za vysokých teplot 

   Author: Martin Daněk; Supervisor: Polcar Tomáš; Opponent: Carvalho Sandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Dizertační práce se věnuje problematice nanášení a využití povlaků deponovaných metodou magnetronového naprašování. Práce je členěna do dvou hlavních částí – na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá ...