Now showing items 1-1 of 1

  • Kompaktní diodově čerpaný generátor nanosekundových impulzů v oblasti 1,3 μm 

   Author: Kryštof Kadlec; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Vaněk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Práce je zaměřena na kompaktní diodově čerpané Q-spínané lasery s aktivními ionty neodymu Nd3+ generující mimo standardní oblast vlnových délek 1 µm a na jejich možné aplikace. Je uveden popis pevnolátkových aktivních ...