Now showing items 57214-57233 of 85204

   Subject
   Projektování průmyslové stavby (teplárny) [1]
   projektové financování [1]
   projektové metodiky [1]
   projektové práce [1]
   Projektové řízení [9]
   projektové řízení [18]
   Projektové řízení, Agilní metodiky řízení, Motivace, Výzkum\\ [1]
   projektové řízení, metodiky vývoje, databázové systémy, řízení lidí, Redmine, Gitlab, SSL, Shibboleth, monitoring [1]
   Projektové řízení, nezisková organizace, donátor, kooperace, benefity [1]
   Projektové řízení, projekt, klasický přístup, agilní přístup, agilní metodika Scrum [1]
   projektové řízení, projekt, riziko, efektivnost [1]
   Projektové řízení, Řízení projektů, fáze projektu, SMART metoda, Trojimperativ projektu, Studie proveditelnosti, personální marketing, personální řízení, řízení značky zaměstnavatele, kariérní stránky [1]
   Projektové řízení, waterfall, agilní metody, Scrum, Kanban, Trello [1]
   Projektové řízení,agilní řízení,přechod z PMI na Agile,Scrum,Kanban,řízení změn,porovnání Agile a Waterfall [1]
   Projektové řízení,IPMA. PMI,PRINCE2,Gantt diagram,Sí-ťový diagram,zakládací listina [1]
   Projektové řízení,metodika projektového řízení,manuál projektu,IPMA,PProjektové řízení,PMI [1]
   Projektové řízení,PERT,PERT simulace,odhad pracnosti,Java,Spring,MySQL [1]
   projektové řízení,portfolio,stavební zakázka,informační systém,software,proces,procedura,kritérium,automatizace,rozhodování,efektivita [1]
   Projektové řízení,potenciál kritičnosti,potenciál rizikovosti,Microsoft Project,Microsoft .NET [1]
   Projektové řízení,Procesy v projektech,Aplikace,Business analýza,Software,Tele-komunikace [1]