Zobrazují se záznamy 7846-7865 z 14005

   Klíčové slovo
   Naberanie,Talent,Riadenie talentov,Výber zamestnancov,Vojna talentov [1]
   Nahrávaní hlasu, Video hry, Voice-overs, Kolaborace, Java, Hibernate ORM, Spring Framework [1]
   Najdi-lekarnu.cz, lekarna, logo, web design, Bootstrap, Sass, Mapy.cz [1]
   Najdi-lekarnu.cz, pharmacy, logo, web design, Bootstrap, Sass, Mapy.cz [1]
   nakládání s odpady, komunální odpad, separace, produkce, sběrné místo, Králíky [1]
   Naklápěcí plošina, kamerový systém, hodnocení pohybových vzorů [1]
   named entity recognition,sequence labelling,named entities,recurrent neural networks [1]
   Nanocrystalline diamond [1]
   nanocrystalline diamond films [1]
   nanočástice,nanomateriály [1]
   Nanodiamant,biokompatibilita,mikroskopický systém,automatizace [1]
   Nanodiamantové částice, buněčné pohlcování, fluorescenční konfokální mikroskopie, FLIM (zobrazování doby dohasínání fluorescence), polyethylenimin [1]
   Nanodiamanty (ND), hydrogenované nanodiamanty (HND), plazma, plazmatem aktivovaná voda (PAW), korónový výboj, přechodová jiskra, inaktivace bakterií, E. coli, FTIR [1]
   Nanodiamanty,Biokompatibilita,Nádor tlustého st?eva,miRNA-21 [1]
   Nanodiamanty,zpracování signálů,buněčná linie HT29,spektrální analýza,dekompozice spektra [1]
   Nanodiamond (ND), hydrogenated nanodiamond (HND), plasma, plasma activated water (PAW), corona discharge, transient spark, E. coli, bacteria reduction, FTIR [1]
   Nanodiamond particles, cellular uptake, fluorescence confocal microscopy, FLIM (fluorescence lifetime imaging), polyethylenimine [1]
   Nanodiamond,biocompatibility,microscopy system,automation [1]
   Nanodiamond,luminescence,NV center,confocal microscopy,optical setup,ODMR,neuroblastoma,uptake,annealing conditions,fluorination,size effects [1]
   Nanodiamonds,Biocompatibility,Colon cancer,miRNA-21 [1]