Zobrazují se záznamy 11948-11967 z 21390

   Klíčové slovo
   Naberanie,Talent,Riadenie talentov,Výber zamestnancov,Vojna talentov [1]
   Nadzemní vedení, druhy vodičů, proudová zatížitelnost vodiče, CIGRÉ, Ing. Tomčík, celohliníkové vodiče, TACSR, ACCC, investiční náklady modernizace a rekonstrukce vedení VVN [1]
   Nadzvuková doprava, rychlost zvuku, sonický třesk, letecké předpisy, plánování letů, časové úspory [1]
   Nahrávaní hlasu, Video hry, Voice-overs, Kolaborace, Java, Hibernate ORM, Spring Framework [1]
   Naive Bayes, Decision tree, Random forest, ARIMA, Cox's regression, Moving average, Butterworth filter, heat detection [1]
   Naive Bayes, Decision tree, Random forest, ARIMA, Coxova regrese, klouzavý průměr, Butterworthův filtr, detekce říje [1]
   Najdi-lekarnu.cz, lekarna, logo, web design, Bootstrap, Sass, Mapy.cz [1]
   Najdi-lekarnu.cz, pharmacy, logo, web design, Bootstrap, Sass, Mapy.cz [1]
   nakažlivé onemocnění; data o cestujících; vyhledávání cestujících; API data; PNR data [1]
   nakládání s odpady, komunální odpad, separace, produkce, sběrné místo, Králíky [1]
   Naklápěcí plošina, kamerový systém, hodnocení pohybových vzorů [1]
   nalisované spoje, analýza mechanických vlastností, distanční vložka [1]
   nalisovaný spoj,nalisovaná nádoba,tlustostěnná nádoba,silnostěnná nádoba,osová síla,axiální síla,analytický návrh,nalisování zastudena,nalisování zatepla,podélné lisování,příčné lisování,metoda konečných prvků,MKP,Abaqus,numerické experimenty,konstrukční úpravy,statické namáhání,dynamické namáhání [1]
   name choosing, mobile application, Android, sync [1]
   Named Entity Recognition, rulebased approach, Optical Character Recognition, Java, Surmon } [1]
   named entity recognition,sequence labelling,named entities,recurrent neural networks [1]
   Nano vrypová zkouška, TiO2 vrstva, zatěžovací funkce, nanoindentace [1]
   Nanocrystalline diamond [1]
   nanocrystalline diamond films [1]
   Nanocrystalline diamond, carbon nanotubes, plasma enhanced chemical vapor deposition, gas sensor, phosgene detection [1]