Now showing items 41-60 of 42554

  • Kulturní centrum, Brandýs nad Labem 

   Author: Veronika Černecká; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Houštecká Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Kultúrne centrum s knižnicou, ktoré sa nachádza na rozhraní historického centra mesta Stará Boleslav a obytnej zástavby. Hmota nadväzuje na okolitú zástavbu a ponúka možnosť kultúrneho vyžitia.
  • Kulturní dům, Stará Boleslav 

   Author: Václav Havránek; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Lajda Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Předmětem bakalářské práce je návrh kulturního domu do proluky na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Součástí 1.NP bude návaznost na přilehlou pěší zónu a zahradu ve dvorní části objektu.
  • Yacht klub, Podolí 

   Author: Max Kušiak; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Selingerová Michala
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Budova Českého Yacht klubu je navržena jako multifunčkní objekt. Jedná se o jednopodlažní ovjekt zapuštěný v terénu. V navržené budově se nachází podzemní garáže, restaurace, obchod, Český Yacht klub, opravna lodí a sklady lodí.
  • REGENERACE AREÁLU LÁZNÍ SEDMIHOREK V ČESKÉM RÁJI 

   Author: Tereza Horáková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Tématem diplomové práce je regenerace areálu lázní Sedmihorek v Českém ráji. Cílem návrhu je nové využití areálu pro rekreaci. Diplomní projekt se zabývá novým využitím jednotlivých budov areálu a jejich vhodnou architektonickou ...
  • POLYFUNKČNÍ DŮM V HOLEŠOVICÍCH 

   Author: Petr Moschner; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Máslo Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Zahušťování, jakožto forma ekologického rozpínání měst. Polyfunkční budova, jakožto způsob udržení života v místě. Výšková budova, jakožto symbol minulosti i možné cesty vpřed. Hustá polyfunkční výšková budova v Pražské ...
  • Leichte Elementfassade auf Holzbasis zur Modernisierung von Nichtwohnhäusern 

   Author: Tywoniak J.; Bureš M.; Volf M.; Hejtmánek P.; Nováček J.; Lupíšek A.
   (Ernst & Sohn, 2016)
   Der Beitrag befasst sich mit der Entwicklung einer Systemlösung für den Ersatz alter nichttragender Außenwände der Nichtwohnbauten aus den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Hauptidee war, ein vorgefertigtes Produkt ...
  • Vliv struktury balisticky odolného kompozitu na jeho odezvu vůči extrémnímu zatížení 

   Author: Michal Mára; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-02)
   Vysokohodnotný beton vyztužený kovovými vlákny je technologicky vyspělý kompozit s vysokou schopností absorpce a disipace energie. Z důvodu zvýšení balistických vlastností byly vyrobeny a zkoumány betonové vzorky s rozdílným ...
  • Výroba a zkoušení desek z lehkého textilií vyztuženého betonu 

   Author: Cibulka T.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2019)
   Článek se zabývá lehkým betonem vyztuženým vlákny usměrněnými v podobě sítě a jeho aplikací v tenkostěnných konstrukcích. Součástí experimentálního výzkumu byla výroba zkušebních vzorků v podobě tenkostěnných desek a dále ...
  • Komplexní renovace funkcionalistického obytného domu s ohledem na energetickou efektivitu, vnitřní prostředí objektu a památkovou hodnotu území 

   Author: Mertenová K.; Augustin M.
   (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2016)
   Vzorová pilotní renovace domu z roku 1937 proběhla s ohledem na památkovou hodnotu území. Bylo dosaženo parametrů pasivního standardu u jednotlivých konstrukcí i celé stavby. Řadová sekce byla termicky separována. Potřeba ...
  • Školy s téměř nulovou potřebou energie - ukázky realizovaných staveb ze zahraničí 

   Author: Mertenová K.
   (Centrum pasivního domu, 2016)
   Ve školách stráví většina populace několik let života. Jejich problémem je, a to nejen v České republice, zajistit při nízké energetické náročnosti provozu kvalitní vnitřní prostředí, které má výrazný vliv na zdraví a ...
  • Lehký beton z pórovitého kameniva s rozptýlenou výztuží 

   Author: Cibulka T.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2020)
   Betonové zdivo je poměrně levné díky široké dostupnosti kameniva používaného do výrobního procesu. Tato kameniva však nejsou vždy z hlediska materiálu vhodná pro použití do nosných konstrukcí. Obvyklým řešením problému ...
  • Dřevostavby 18. století - Nové dřevěné prvky pro pirátskou plachetnici - návrh a výroba 

   Author: Mertenová K.
   (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2017)
   Česká plachetnice La Grace, věrná replika brigy z druhé poloviny 18. století, byla postavena v letech 2008-2010 podle dobových výkresů švédského lodního konstruktéra Fredrika Henrika af Chapmana. Za své jméno však vděčí ...
  • Aplikace lehkého vyztuženého betonu pro tenkostěnné konstrukce 

   Author: Hlaváčová T.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2018)
   Článek pojednává o lehkém betonu se speciální výztuží a jeho aplikaci v tenkostěnných konstrukcích. V rámci experimentálního výzkumu bylo vyrobeno několik sad vzorků tenkostěnných desek a doprovodné vzorky pro zjištění ...
  • Zámecký park v Červeném Dvoře - Pronikání romantického parku do geometrického uspořádání zahrady 

   Author: Mertenová K.
   (Národní památkový ústav, 2015)
   Zámecký areál s parkem v Červeném Dvoře se rozprostírá východně od obce Chvalšiny nedaleko Českého Krumlova, na úpatí jižních svahů Blanského lesa s výraznou dominantou Kletě. Park o současné rozloze 117 ha prošel složitým ...
  • Patriotismus ve vztahu k firmě – celý svět zná značku TESLA (Od Microphony k TESLE Strašnice, n. p., 1920–1990/1995) 

   Author: Efmertová M.
   (Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2020)
   Článek se zabývá vývojem významné československé slaboproudé elektrotechnické společnosti, která pracovala pod názvem Mikrophona / Mikrofona, později TESLA. Jednalo se o mechanicko-elektronický komplex s vlastním vývojem ...
  • Dřevostavby 18. století - Stavba české pirátské plachetnice z 18. století 

   Author: Mertenová K.
   (VOŠ Volyně, 2016)
   Česká plachetnice La Grace (v překladu „Půvabná“), která brázdí moře a oceány od prosince 2010, je věrnou replikou brigy z druhé poloviny 18. století. Její konstrukce vychází z výkresů, které v roce 1768 v knize „Architectura ...
  • Praktické možnosti využití zátěžových profilů ohřívačů teplé vody 

   Author: Vavřička R.; Langerová E.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2020)
   Článek ukazuje možnosti využití zátěžových profilů ohřívačů teplé vody, definovaných nařízeními Komise č. 811, 812, 813 a 814/2013, k sestavení kumulativní křivky odběru teplé vody. Autoři poukazují na chyby, kterých se ...
  • Jak rozmluvit památku 

   Author: Melková P.
   (Bertelsmann Media, 2020)
   Jedna z možných cest uplatnění celostního a aktivního přístupu k ochraně památek vychází ze samotného významu památek, tedy předání informace o minulosti pro přítomnost a budoucnost. Mluvíme-li o ochraně architektonických ...
  • Výzva 

   Author: Melková P.
   (Bertelsmann Media, 2020)
   Památník Jana Palacha ve Všetatech je symbolem situace, kdy do života země, rodiny a člověka zasáhla zvenčí hrana zla a s ní výzva. Zdůrazňuje význam činu spočívající v uslyšení dějinného apelu jednotlivcem a vyzdvihuje ...
  • Pavla Melková 

   Author: Melková P.
   (ERA group, 2020)
   Procházení památníkem Jana Palacha nás činí součástí tehdejší situace a tehdejší situaci součástí našeho dnešního života. Symboly odkazují k tématům, se kterými se setkáváme v naší každodennosti. Rodinný a civilní kontext ...