Now showing items 1-20 of 54542

  • Hydronické soustavy: Koncepty a řízení 

   Author: Jiří Dostál; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Schirrer Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-19)
   Otopné (hydronické) sítě slouží k distribuci tepla ze zdroje do teplotních zón. Pokrok u současných otopných sítí zaostává za probíhající rapidní digitalizací budov. Tradiční mechanické řídicí prvky neposkytují nové možnosti ...
  • Vysoce výkonné betonové směsi obsahující skleněný prášek 

   Author: Diana Mariaková; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Kočí Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-01)
   Tato práce se zaměřuje na využití skelného prachu z různých zdrojů. Jedná se především o odpadní sklo, které pochází ze střepů z komunálního odpadu a staré sklo z fotovoltaických panelů z důvodu končící životnosti těchto ...
  • Křehký lom vrstvených skleněných konstrukčních prvků 

   Author: Jaroslav Schmidt; Supervisor: Janda Tomáš; Opponent: Eliáš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-30)
   V posledních desetiletích bylo vyvinuto mnoho modelů poškození, ale většina z nich se stále potýká s problémem simulovat poškození bez dodatečných ad hoc kritérií nebo bez nutnosti náročné implementace. Zejména modely ...
  • Education Activities in Chemistry with the Support of the Beaker Application 

   Author: Distler P.; Teplá M.
   (Univerzita Karlova v Praze, 2023)
   The article introduces two educational activities in a form of worksheets with the support of the mobile application Beaker. The first teaching activity focused on the reactivity series of metals (Beketov’s metal displacement ...
  • Ekolgický šetrný kompozitní materiál na bázi povrchově upravené řepkové slámy 

   Author: Jaroslav Čižmodij Dušek; Supervisor: Jerman Miloš; Opponent: Vaněrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-28)
   Práce se zabývá využitím druhotné zemědělské produkce v podobě řepkové slámy ve stavebnictví. V teoretické části je shrnuto využití řepky a statistická data o výsevu této plodiny. V experimentální části jsou jednotlivě ...
  • Relationship between LTAS-based spectral moments and acoustic parameters of hypokinetic dysarthria in Parkinson's disease 

   Author: Švihlík J.; Illner V.; Krýže P.; Sousa M.; Krack P.; Tripoliti E.; Jech R.; Rusz J.
   (ISCA - International Speech Communication Association, 2023)
   Although long-term averaged spectrum (LTAS) descriptors can detect the change in dysarthria of patients with Parkinson's disease (PD) due to subthalamic nucleus deep brain stimulation (STN-DBS), the relationship between ...
  • Which aspects of motor speech disorder are captured by Mel Frequency Cepstral Coefficients? Evidence from the change in STN-DBS conditions in Parkinson's disease 

   Author: Illner V.; Krýže P.; Švihlík J.; Sousa M.; Krack P.; Tripoliti E.; Jech R.; Rusz J.
   (ISCA - International Speech Communication Association, 2023)
   One of the most popular speech parametrizations for dysarthria has been Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs). Although the MFCCs ability to capture vocal tract characteristics is known, the reflected dysarthria ...
  • Federated Learning for Secure Development of AI Models for Parkinson’s Disease Detection Using Speech from Different Languages 

   Author: Arasteh S.T.; Ríos-Urrego C.D.; Nöth E.; Maier A.; Yang S.H.; Rusz J.; Orozco-Arroyave J.R.
   (ISCA - International Speech Communication Association, 2023)
   Parkinson's disease (PD) is a neurological disorder impacting a person's speech. Among automatic PD assessment methods, deep learning models have gained particular interest. Recently, the community has explored cross-pathology ...
  • Glottal source analysis of voice deficits in basal ganglia dysfunction: evidence from de novo Parkinson's disease and Huntington's disease 

   Author: Novotný M.; Tykalová T.; Šimek M.; Kouba T.; Rusz J.
   (ISCA - International Speech Communication Association, 2023)
   Dysphonia is a common speech disruption in people with Parkinson's (PD) and Huntington's (HD). Though the glottal source analysis (GSS) yielded promising results in PD, no study analyzed utility of the GSS in HD. In addition, ...
  • Comparison of acoustic measures of dysphonia in Parkinson's disease and Huntington's disease: Effect of sex and speaking task 

   Author: Šimek M.; Kouba T.; Novotný M.; Tykalová T.; Rusz J.
   (ISCA - International Speech Communication Association, 2023)
   This study investigated whether voice quality is differentially affected in two distinct basal ganglia disorders causing hypokinetic and hyperkinetic dysarthria, including effects of gender and speaking task. The sustained ...
  • Automatic Classification of Hypokinetic and Hyperkinetic Dysarthria based on GMM-Supervectors 

   Author: Rios-Urrego C.D.; Rusz J.; Nöth E.; Orozco-Arroyave J.R.
   (ISCA - International Speech Communication Association, 2023)
   Hypokinetic and hyperkinetic dysarthria are motor speech disorders that appear in patients with Parkinson's and Huntington's disease, respectively. They are caused due to progressive lesions or alterations in the basal ...
  • Softwarový nástroj pro automatizaci reakci řídící jednotky motoru na chybové stavy 

   Author: Valentin Pauron; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Denayrolles Manuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-22)
   Since Bosch launched electronic ABS in 1978, on-board automobile electronics have significantly improved. Automotive electronic control units (ECUs) are essential to the electronic architecture of automobiles, allowing ...
  • Automated Vowel Articulation Analysis in Connected Speech Among Progressive Neurological Diseases, Dysarthria Types, and Dysarthria Severities 

   Author: Illner V.; Tykalová T.; Škrabal D.; Klempíř J.; Rusz J.
   (AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 2023)
   Purpose: Although articulatory impairment represents distinct speech characteristics in most neurological diseases affecting movement, methods allowing automated assessments of articulation deficits from the connected ...
  • Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem 

   Author: Tomáš Primus; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Kožmín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Disertační práce s názvem „Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem“ se zabývá metodami pro zvyšování efektivity mikroobrábění laserem. Výzkum je věnován hybridní technologii, v práci nazvané komplexní přístup, ...
  • Účinnost a přesnost měření detektoru doby letu v experimentu ATLAS a rekonstrukce di-fotónového vertexu pro pátrání po axionu podobné částici v datech z LHC Run-3 

   Author: Viktoriia Lysenko; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Nožka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-17)
   V létě 2022 byla na Velkém hadronovém urychlovači zaznamenána první data z proton-proton srážek v rámci LHC Runu-3 pomocí centrálního detektoru ATLAS a detektorů ATLAS Forward Proton (AFP). Byla provedena první analýza ...
  • Dog Clutch Without Angular Backlash 

   Author: Michal Jasný; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Dog clutches are simple and inexpensive mechanisms for shifting gears. However, their usage in automotive gearboxes was limited due to angular backlash in the engaged state and the resulting discomfort. Based on a thorough ...
  • ROZŠIROVANIE KOMPETENCIÍ ŠTUDENTOV V OBLASTI ZVLÁDANIA TRAUMATIZUJÚCICH SITUÁCIÍ 

   Author: Ralbovská D.; Argayová I.; Čermáková D.
   (Faculty of Biomedical Engineering, 2023)
   Dlhoročné skúsenosti s výučbou predmetov ako sú komunikácia, krízová komunikácia, zdravotnícka psychológia a psychológia katastrof v rámci študijného programu Zdravotnícke záchranárstvo, poukázali na potrebu zefektívniť ...
  • The relationship between the local dynamic stability of gait to cognitive and physical performance in older adults: A scoping review 

   Author: Neťuková S.; Bizovska L.; Krupička R.; Szabó Z.
   (Elsevier, 2023)
   Background Local dynamic stability (LDS) has become accepted as a gait stability indicator. The deterioration of gait stability is magnified in older adults. Research question What is the current state in the field regarding ...
  • ÚRAZY HLAVY A TVÁRE U DETÍ Z POHĽADU ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁCHRANÁRA 

   Author: Argayová I.; Zápotocký A.; Ralbovská D.
   (Faculty of Biomedical Engineering, 2023)
   Príspevok je zameraný na téma úrazov tváre u detí v podmienkach prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti z pohľadu zdravotníckeho záchranára. Vystihuje dôležitosť bezchybného poskytnutia prednemocničnej neodkladnej ...
  • Power Diode Structures Realized on (113) oriented Boron Doped Diamond 

   Author: Hazdra P.; Laposa A.; Šobáň Z.; Povolný V.; Voves J.; Lambert N.; Taylor A.; Mortet V.
   (České centrum Institution of Engineering and Technology, 2023)
   The article deals with the preparation and characterization of ohmic contacts, pseudo-vertical, and vertical Schottky barrier diodes on (113) oriented boron doped diamond.