Show simple item record

CONVERSION OF THE FORMER BREWERY IN JANOVICE NEAR RÝMAŘOVdc.contributor.advisorGirsa Václav
dc.contributor.authorEliška Šmardová
dc.date.accessioned2022-02-02T11:51:45Z
dc.date.available2022-02-02T11:51:45Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.identifierKOS-1070642637805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99410
dc.description.abstractHlavní myšlenkou diplomního projektu je revitalizace dvora a nové využití objektu pivovaru a bývalých stájí tak, aby došlo k navýšení atraktivity a zvýšení cestovního ruchu místa i zachování historických a architektonických hodnot zámeckého areálu. Janovicím je navráceno vaření piva v podobě moderního minipivovaru doplněného o restauraci s pivnicí v rozsáhlých klenutých pivovarnických humnech. V patře se rozprostírá multifunkční sál pro pořádání přednášek, konferencí, či oslav. Ve dvoupatrovém pozdně barokním krovu se ukrývá expozice historie pivovarnictví a Rýmařovska. Nejen pro návštěvníky objektu, ale i pro milovníky přírody Jeseníků je doslova v troskách bývalých stájí vybudován drobný penzion. Práce má tři části: nejprve byly zpracovány analýzy lokality, poté následoval stavebně-historický průzkum bývalého pivovaru a posléze architektonický návrh nového využití.cze
dc.description.abstractThe main idea of the diploma project is the revitalization of the courtyard and the new use of the brewery building and former stables so as to increase the attractiveness and increase the tourism of the place and preserve the historical and architectural values of the castle grounds. The work has three parts: first, analyzes of the site were processed, followed by a construction-historical survey of the former brewery and then an architectural design of the new use.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectJanovice u Rýmařovacze
dc.subjectpivovarcze
dc.subjectzámekcze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectzámecký dvůrcze
dc.subjectpenzioncze
dc.subjectrestauracecze
dc.subjectsálcze
dc.subjectexpozicecze
dc.subjectminipivovarcze
dc.subjectkoverzecze
dc.subjectJanovice u Rýmařovaeng
dc.subjectbreweryeng
dc.subjectchateaueng
dc.subjectrevitalizationeng
dc.subjectchateau courtyardeng
dc.subjectrestauranteng
dc.subjecthalleng
dc.subjectexpositioneng
dc.subjectmicrobreweryeng
dc.subjectconversioneng
dc.subjectguest houseeng
dc.titleKONVERZE BÝVALÉHO PIVOVARU V JANOVICÍCH U RÝMAŘOVAcze
dc.titleCONVERSION OF THE FORMER BREWERY IN JANOVICE NEAR RÝMAŘOVeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKuča Karel
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav památkové péčecze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record