Show simple item record

Analysis of ruthenium-106 release in 2017 using atmospheric inverse modelingdc.contributor.advisorTichý Ondřej
dc.contributor.authorTomáš Brisučiak
dc.date.accessioned2022-02-02T00:41:49Z
dc.date.available2022-02-02T00:41:49Z
dc.date.issued2022-01-26
dc.identifierKOS-1087276106305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99324
dc.description.abstractPráce se zabývá odhadem časového průběhu radiačního úniku ruthenia-106 do atmosféry v roce 2017 pomocí naměřených koncentrací. V teoretické části jsou uvedeny základy Bayesovské teorie pravděpodobnosti včetně možností aproximace odhadů s důrazem na metodu Variační Bayes. Metoda Variační Bayes je poté použita na zformulovaný pravděpodobnostní model a je provedeno odvození již existujícího algoritmu LS-APC. Ten je následně vylepšen o možnost uvažovat také korelaci jednotlivých složek v modelu šumu. Vylepšený algoritmus je verifikován na syntetických datech a datech z experimentu ETEX se známým průběhem úniku. V závěru práce je proveden samotný odhad časového průběhu úniku ruthenia-106. Získané výsledky jsou konzistentní s dosud publikovanou literaturou.cze
dc.description.abstractWe study the ruthenium-106 atmospheric release case from 2017 and its emission rate estimation from concentrations measurements. The basics of bayesian probability theory are covered in the theoretical part including possible approximations of estimation with emphasis on the Variational Bayes method. The Variational Bayes method is used to estimate parameters of the formulated probability model, and the derivation of an existing inversion algorithm (LS-APC) is carried out. This algorithm is then improved to allow inclusion of component correlation in the noise model. The improved algorithm is verified using synthetic data as well as data from the ETEX experiment with known emission profile. Finally, the estimation of the ruthenium-106 release is performed. Notably, obtained estimates are consistent with those published in literature.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectatmosférický únikcze
dc.subjectbayesovské metodycze
dc.subjectpravděpodobnostní modelcze
dc.subjectřídká lineárnícze
dc.subjectatmospheric releaseeng
dc.subjectbayesian inferenceeng
dc.subjectprobability modeleng
dc.subjectsparse linear regressioneng
dc.titleAnalýza úniku ruthenia-106 v roce 2017 pomocí atmosférického inverzního modelovánícze
dc.titleAnalysis of ruthenium-106 release in 2017 using atmospheric inverse modelingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHofman Radek
theses.degree.disciplineAplikované matematicko-stochastické metodycze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record