Show simple item recorddc.contributor.authorvan der Meer, Niels
dc.date.accessioned2022-01-05T15:24:21Z
dc.date.available2022-01-05T15:24:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98928
dc.description.abstractSe zvyšující se životní úrovní v rozvojových zemích roste i počet obětí kardiovaskulárních onemocnění. Výsledné lidské a ekonomické ztráty vyžadují, aby se výzkum ubíral směrem k lepšímu porozumění srdeční činnosti. Jednu možnost poskytují matematické modely, které by co nejvěrohodněji simulovaly strukturu a aktivitu srdce. Obsahem této práce je matematická a numerická analýza reakčně-difuzních rovnic, které se v oblasti výpočetní biologie často vyskytují. Nejdříve je čtenář seznámen s fyziologickými principy srdeční činnosti, pokročilými matematickými modely a se současným stavem problematiky. Následuje teorie invariantních regionů pro reakčně-difuzní rovnice, která poslouží k důkazu existence jediného řešení slabé formulace reakčně-difuzní úlohy. V praktické části práce je provedena kvantitativní i kvalitativní numerická studie FitzHughova Nagumova modelu řešeného Mersonovou metodou přímek. I přes svou relativní jednoduchost vykazuje tento model např. přítomnost excitačního prahu a refrakterní periody.cze
dc.subjectelektrofyziologiecze
dc.subjectreakčně-difuzní rovnicecze
dc.subjectmodel dvou oblastícze
dc.subjectexcitabilní prostředícze
dc.subjectFitz Hughův Nagumův modelcze
dc.subjectRungeho Kuttova Mersonova metodacze
dc.titleMatematické modelování v elektrokardiologiicze
dc.typevýzkumná zpráva
dc.typeresearch report


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record