Show simple item recorddc.contributor.authorMalik, Michal
dc.date.accessioned2022-01-05T13:42:12Z
dc.date.available2022-01-05T13:42:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98924
dc.description.abstractTato práce se zabývá užitím mřížkové Boltzmannovy metody (LBM) k simulaci dvoufázového dvoukomponentniho proudění typu kapalina-kapalina. V teoretické části byly popsány dva numerické modely řešící tuto problematiku. První, zvaný Shanovův-Chenův model, se zabývá mísitelnými tekutinami. Druhý, skládající se z LBM fázového pole a LBM řešící Navierovy-Stokesovy rovnice, je určen pro nemísitelné tekutiny. Pro LBM fázového pole byla provedena zpětná asymptotická analýza. V praktické části této práce byly oba numerické modely implementovány v jazyce C++ a CUDA. Následně byl model pro mísitelné, resp. nemísitelné tekutiny otestován na úloze zabývající se separací fází resp. Laplaceovým zákonem. U obou numerických modelů byl také spočítán kontaktní úhel mezi tekutinou a pevnou překážkou.cze
dc.subjectdvoufázové dvoukomponentní prouděnícze
dc.subjectmřížková Boltzmannova metodacze
dc.subjectShanova-Chenova LBMcze
dc.subjectmetoda fázové polecze
dc.subjectAllenova-Cahnova rovnicecze
dc.subjectNavierovy-Stokesovy rovnicecze
dc.titleSimulace dvoufázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metodycze
dc.typevýzkumná zpráva
dc.typeresearch report


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record