Show simple item record

Cooperative game theory for machine learning tasksdc.contributor.advisorKroupa Tomáš
dc.contributor.authorJan Pecka
dc.date.accessioned2021-11-10T13:42:31Z
dc.date.available2021-11-10T13:42:31Z
dc.date.issued2020-07-22
dc.identifierKOS-886320324005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98471
dc.description.abstractS popularizací komplikovaných metod strojového učení, tvořících komplexní a netransparentní modely bez možnosti jejich intuitivniho pochopení, sílí také požadavky po vytvoření interpretačních technik, které by pomohly s vysvětlením toho, jak takové modely dospěly ke svým závěrům. Jedna z nejpoužívanějších metod pro interpretaci, a střed zájmu této práce, je postavená na Shapleyho hodnotě z koaliční teorie her. Na následujících stránkách prozkoumáme teoretické základy této hodnoty a porovnáme její výsledky k jinému konceptu teorie her, Banzhafově hodnotě, a to jak z teoretického, tak praktického hlediska. Po důkladném studiu vlastností těchto hodnot budeme schopni navrhnout nový způsob interpretace kategorických proměnných, a navíc na jednoduchém přikladu ukázat, proč může současný způsob vést k chybným výsledkům. V poslední kapitole pak detailně prozkoumáme data pocházející z měření mozkové aktivity a s pomocí Shapleyho hodnoty odhalíme zajímavá spojení mezi jednotlivými oblastmi lidského mozku.cze
dc.description.abstractThe recent risc in popularity of complex machine learning models trained by numerical optimization has led to an increased interest in interpretation methods capable of explaining the decisions reached by those models. One of the most common interpretation method, and the centerpiece of this thesis, is based on the Shapley value from coalitional game theory. In this text we study its theoretical foundations from a number of perspectives and compare its results, both theoretically and on an applied example, to a different solution concept, the Banzhaf value. We propose a new way of interpreting categorical variables built upon axioms of coalitional game theory and show on a counterexample why the current way leads to wrong results. Finally, we end this text with an extensive analysis of a dataset containing measurements of brain activity where we use the Shapley value to discover interesting connections among the brain regions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectautomatic relevance determinationcze
dc.subjectgaussovské procesycze
dc.subjectklasifikacecze
dc.subjectregresecze
dc.subjectvýběr proměnnýchcze
dc.subjectBanzhaf valueeng
dc.subjectCoalitional game theoryeng
dc.subjectExplainable AIeng
dc.subjectInterpretation methodseng
dc.subjectShapley valueeng
dc.titleKooperativní teorie her pro úlohy strojového učenícze
dc.titleCooperative game theory for machine learning taskseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSomol Petr
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record