Show simple item record

Transfer learning in sequential decision making tasksdc.contributor.advisorGaj Taťjana
dc.contributor.authorEliška Zugarová
dc.date.accessioned2021-11-10T13:38:07Z
dc.date.available2021-11-10T13:38:07Z
dc.date.issued2020-07-22
dc.identifierKOS-876865299205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98467
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dynamickým rozhodovacím problémem řešeným pomocí přenosového učení. Problém je modelován s použitím plně pravděpodobnostniho návrhu, který pomocí pravděpodobnostních funkcí umožňuje vyjádřit rozmanité a komplexní cíle rozhodovače. Navržená metoda přenosového učení využívá plně pravděpodobnostniho návrhu a optimální strategii se učí na základě pozorování a bez znalosti modelu interagujíciho systému. Předávají-li daná pozorování dostatečné množství informací, dosahuje navržená metoda výsledků srovnatelných s výsledky plně pravděpodobnostniho návrhu. Metoda je navíc méně výpočetně náročná. Pro případ, kdy v pozorováních chybí důležité informace, byla navržena jednoduchá technika prozkoumávání. Tato technika přináší přijatelné vylepšení výsledků.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on solving a dynamic decision problem via transfer learning. It is based on the theory of the fully probabilistic design (FPD), which is a framework that models sequential decisionmaking as a closed-loop. It enables to express diverse preferences and goals of the decision-maker in a probabilistic way. The proposed method of transfer learning uses FPD formulation of the problem and learns an optimal decision policy based on observed behavior. Other knowledge of the interacting system or of the preferences that guided the observed decision-making is not avaiable. When the observations contain enough information about the closed-loop, the approach provides comparable results to the FPD while being less computationally complex. In case there in a significant lack of information in the data, a simple explorative strategy is introduced. It allows to overcome the problem of missing knowledge to an acceptable degree.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarkovský rozhodovací procescze
dc.subjectplně pravděpodobnostní návrhcze
dc.subjectpřenosové učenícze
dc.subjectrozho-cze
dc.subjectclosed-loop controleng
dc.subjectcontrol theoryeng
dc.subjectdecision-makingeng
dc.subjectfully probabilistic designeng
dc.subjectMarkoveng
dc.titlePřenosové učení v úlohách sekvenčního rozhodovánícze
dc.titleTransfer learning in sequential decision making taskseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDuník Jindřih
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record