Show simple item record

Reproducibility of specific absorption rate prediction in superficial hyperthermia treatment planningdc.contributor.advisorDřížďal Tomáš
dc.contributor.authorMichaela Černá
dc.date.accessioned2021-10-12T10:53:31Z
dc.date.available2021-10-12T10:53:31Z
dc.date.issued2021-06-14
dc.identifierKOS-958761057505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97873
dc.description.abstractLokální hypertermie je metoda využívající ohřev tkáně pro léčbu nádorů, které se nachází maximálně 4 cm pod povrchem těla. Parametrem pro měření účinnosti léčby je v klinické praxi teplotní rozložení a dále pak specifický absorbovaný výkon (SAR), který ovšem nelze efektivně změřit v celém objemu léčené oblasti. Při plánování hypertermické léčby, tj. výpočtech SAR a teplotního rozložení na specifických modelech pacientů, je však možné zobrazit rozložení SAR dříve, než léčba započne, a tak zefektivnit její účinnost. Další výhodou plánování je vyobrazení rozložení teploty v léčené oblasti a následnému předejití vzniku míst s nežádoucím ohřevem. Výsledkem této práce je stanovení reprodukovatelnosti SAR predikce v povrchové hypertermii, jenž dominantně závisí na poloze mikrovlnných aplikátorů oproti léčené oblasti.cze
dc.description.abstractSuperficial hyperthermia is a method that uses tissue heating to treat cancer not deeper than 4 cm beneath the skin's surface. Treatment efficiency in clinical practice is measured by heat layout and specific absorption rate (SAR). However, it is not possible to measure SAR in the whole treatment area. During the hyperthermia treatment planning, that is, the calculation of SAR and heat layout, it is possible to measure SAR layout before the treatment begins. This makes the treatment more effective. Another advantage of the planning process is displaying the layout of temperature in the treated area. This can prevent the formation of areas with undesirable heating. The outcome of this work is a determination of SAR reproducibility in surface hyperthermia, which predominantly depends on the location of microwave applicators relative to the treated area.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPlánování léčbycze
dc.subjectpovrchová hypertermiecze
dc.subjectLCAcze
dc.subjectSARcze
dc.subjectTreatment planningeng
dc.subjectsuperficial hyperthermiaeng
dc.subjectLCAeng
dc.subjectSAReng
dc.titleReprodukovatelnost predikce měrného absorbovaného výkonu v povrchovém hypertermickém plánování léčbycze
dc.titleReproducibility of specific absorption rate prediction in superficial hyperthermia treatment planningeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNováková Martina
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record