Show simple item record

Design and construction of low-flow gas blenderdc.contributor.advisorOrt Václav
dc.contributor.authorMartin Mleziva
dc.date.accessioned2021-10-12T10:53:09Z
dc.date.available2021-10-12T10:53:09Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-1240380255105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97871
dc.description.abstractNávrh a konstrukce nízkoprůtokového směšovače plynů Na naší fakultě probíhá již několik let výzkum zabývající se možnostmi přežití pod lavinou. K tomuto výzkumu bylo zapotřebí vytvořit směšovač plynů, který by dokázal i při nízkých průtocích plynu nasimulovat složení vzduchu pod lavinou. Cílem této práce bylo vytvořit směšovač, který bude schopen udržet stabilní koncentrace plynů i při průtocích nižších než 30 l/min. Byl sestrojen směšovač fungující na principu pulzního dávkování plynů, který využívá pulzně šířkovou modulaci. Pro každý plyn byla vytvořena nízkoprůtoková a vysokoprůtoková větev obsahující 2/2 ventil a škrtící ventil pro regulaci průtoků. Přístroj byl otestován na přesnost a stabilitu. Byly naměřeny výsledky, na jejichž základě bylo určeno, že směšovač je schopný mísit plyny s přesností na 1 % při průtocích 10 až 30 l/min. Při nižších průtocích nedosahuje takto vysoké přesnosti.cze
dc.description.abstractDesign and construction of low-flow gas blender: Our faculty has been conducting research on the possibilities of survival under an avalanche for several years. For this research, it was necessary to create a gas blender that could simulate the composition of the air under the avalanche even at low gas flows. The aim of this work is to create a mixer that will be able to maintain stable gas concentrations even at flow rates lower than 30 l / min. A mixer operating on the principle of pulse ventilation was built, which uses pulse width modulation. For each gas, a low-flow and high-flow branch were created containing a 2/2 valve and a throttle valve for flow control. The device has been tested for accuracy and stability. The results were measured, on the basis of which it was determined that the mixer is able to mix gases with an accuracy of 1% at flow rates of 10 to 30 l / min. At lower flow rates, it does not achieve such high accuracy.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNízký průtokcze
dc.subjectPulzně šířková modulacecze
dc.subjectPulzní ventilacecze
dc.subjectSměšovač plynůcze
dc.subjectGas blendereng
dc.subjectLow floweng
dc.subjectPulse ventilationeng
dc.subjectPulse width modulationeng
dc.titleNávrh a konstrukce nízkoprůtokového směšovače plynůcze
dc.titleDesign and construction of low-flow gas blendereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSieger Ladislav
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record